Formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca

zdjęcie przedstawiające dwóch budowlańców podczas pracy

Emigracja pracowników ze Wschodu Europy do Polski jest już faktem. Zastanawiasz się, jak zatrudnić Ukraińca? Krok po kroku przedstawiamy procedurę, którą będziesz musiał przejść.

Jak zatrudnić Ukraińców w Polse?

Zatrudnienie pracownika z zagranicy, czyli cudzoziemca, wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Podstawową sprawą jest uzyskanie pozwolenia na pracę u wojewody. W przypadku pracowników z Ukrainy, polski ustawodawca wprowadził odrębne przepisy – tzw. procedurę uproszczoną. Dodatkowym ułatwieniem jest, że od 11 czerwca 2017 r. pracownicy z Ukrainy nie muszą posiadać wizy. Z punktu widzenia pracodawców oznacza to spore oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe.

Na czym polega procedura zatrudnienia obcokrajowca z Ukrainy? Poniżej opisujemy kroki, które – jako pracodawca – będziesz musiał wykonać.

Krok pierwszy – formalności w urzędzie pracy

Zasadniczo Ukraińcy poszukujący pracy w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę. Ukraińcy mogą jednak przekraczać granicę, mając jedynie zarejestrowane w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jako pracodawca musisz zatem udać się do właściwego urzędu pracy, aby zarejestrować takie oświadczenie.

Jak prawidłowo napisać oświadczenie? Najłatwiej skorzystać z formularza, który jest dostępny na stronach rządowych, np. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożenie i zarejestrowanie wniosku jest bezpłatne.

Krok drugi – przekazanie oświadczenia cudzoziemcowi

Gdy dopełnisz formalności w urzędzie, otrzymasz oświadczenie wraz z adnotacją o jego zarejestrowaniu. Dokumenty te (oryginały) przekaż cudzoziemcowi, którego zamierzasz zatrudnić – będą one mu potrzebne przy przekraczaniu granicy.


Nie wiesz gdzie znaleźć Ukraińców chętnych do pracy w Polsce?


Aktualnie nie obowiązuje przepis nakazujący Ukraińcom zamierzającym pracować w Polsce posiadanie wizy. Nie oznacza to jednak, że osoby wjeżdżające do naszego kraju nie są kontrolowane na granicy. W razie kontroli cudzoziemiec musi udowodnić, że spełnia warunki wjazdu i pobytu na terenie Polski. Oświadczenie będzie do tego wystarczające.

Krok trzeci – podpisanie z cudzoziemcem umowy

Jako pracodawca masz wiele obowiązków, a jednym z nich jest podpisanie umowy z pracownikiem przed dopuszczeniem go do stanowiska pracy. Od charakteru pracy zależy, czy będzie to umowa o pracę lub jedna z umów cywilnoprawnych, np. umowa o dzieło.

Aktualnie w Polsce stawka minimalna obowiązuje zarówno przy stosunku pracy, jak i umowach cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia, czy pracownikiem jest cudzoziemiec – w umowie nie może znaleźć się stawka niższa niż minimalna. W przypadku umowy o pracę w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy na podstawie umowy o pracę wiąże się również z dopełnieniem innych formalności, np.:

  • skierowaniem pracownika na badania lekarskie i kurs BHP,
  • zgłoszeniem zatrudnionego do ZUS-u,
  • zapoznaniem pracownika z regulaminem pracy, jeżeli taki funkcjonuje w zakładzie pracy.

Przez jaki okres cudzoziemiec może wykonywać pracę?

Ukrainiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, może pracować na terenie Polski. Przez jaki czas? Okres wykonywania pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Jeżeli będziesz chciał, aby pracownik wykonywał na Twoją rzecz pracę przez dłuższy okres, to po upływie 3 miesięcy możesz wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę (typu A) jest wydawane na okres do 3 lat. W przypadku Ukraińców ma zastosowanie uproszczona procedura – nie przeprowadza się np. tzw. testu rynku pracy, czyli nie bada się, czy pracodawca ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. Praca w Polsce jest związku z tym dla Ukraińców szeroko dostępna.

Jak szukać Ukraińców?

Wprowadzenie uproszczonych procedur to znaczne ułatwienie zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i pracodawców z Polski. Zatrudnianie Ukraińców jeszcze nigdy nie było tak proste. Gdy wiesz już jak, od strony formalne, wygląda zatrudnienie Ukraińca, pozostaje Ci tylko znaleźć osobę mającą pożądane umiejętności.