Czy to się opłaca?

ukraina i polska

Od 2014 roku ukraińscy pracownicy szturmem zdobywają polski rynek pracy. Jest to dla nich szansa na nawet kilkukrotne zwiększenie zarobków. Dla polskich pracodawców zaś, Ukrainiec to często synonim mniejszych kosztów, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości pracy.

Mimo, że Ukraina nie jest krajem członkowskim UE, to uproszczone procedury sprawiły, że ukraińskich pracowników w Polsce jest już ponad milion! W tym artykule podpowiadamy jak zatrudnić naprawdę wartościowych pracowników zgodnie z przepisami prawa.

 

Zatrudnienie Ukraińców – czy to naprawdę się opłaca?

Wedle statystyk około 50% polskich firm zatrudnia, bądź też rozważa rekrutację Ukraińców. Głównym powodem tej sytuacji, jest to, że na rynku zaczyna brakować przysłowiowych rąk do pracy. Podaż pracowników jest niewystarczająca, szczególnie tych niewykwalifikowanych. Inaczej mówiąc, polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa nie mają wyjścia i aby móc się dalej rozwijać muszą zatrudniać obcokrajowców. W zasadzie można powiedzieć, że ukraiński pracownik jest tym samym dla polskiej gospodarki, czym polski pracownik emigrujący za pracą do Niemic, Anglii, czy innego bogatszego kraju. Ukraińscy pracownicy wypełniają swego rodzaju lukę, powstałą po wyjeździe milionów Polaków za granicę.

Ukraińcy są więc zatrudniani głównie w sektorze produkcyjnym, gdzie najbardziej brakuje Polaków chętnych do pracy. Jednakże i inne branże (np. IT) notują coraz szybszy wzrost ilości zatrudnionych Ukraińców.

Stwierdzenie jednak, że polskie firmy zatrudniają Ukraińców tylko dlatego, że brakuje im polskich pracowników byłoby bardzo krzywdzące. Ukraińcy pracownicy zapewniają przewagi konkurencyjne, ponieważ na ogół wykazują się mniejszymi wymaganiami finansowymi, a przy tym są lojalniejsi i zapewniają równie wysoką efektywność pracy, co ich Polscy koledzy.

Ukraińcy są ponadto bliscy kulturowo Polakom, posługują się też podobnym językiem, a ich determinacja do pracy w kraju nad Wisłą jest na ogół imponująca. Z tych powodów ryzyko problemów z aklimatyzacją pracowników ze wschodu jest niskie. Ważne jest tutaj opracowanie odpowiedniej procedury weryfikacyjnej pracowników. Pamiętajmy, że wśród, Ukraińców, tak jak wśród każdej innej nacji, są pracownicy bardziej i mniej rzetelni.

Zatrudnienie Ukraińców wiąże się także z pewnymi ryzykami. Rekrutacja, formalności, czy nawet opłacenie kosztów transportu i zamieszkania wiąże się z pewnymi kosztami. Nigdy także nie ma pewności, czy dana osoba sprawdzi się w naszej firmie.

Reasumując, z punktu widzenia finansowego, zatrudnianie Ukraińców jest związane z pewnym niewielkim poziomem ryzyka. Jednak zatrudnienie to szansa na obniżenie kosztów pracy, a czasem także na pozyskanie lojalnego pracownika, na polskim rynku pracy, w którym coraz częściej popyt na pracę przewyższa jej podaż.

Na pytanie czy warto zatrudnić ukraińskich pracowników, odpowiedź więc brzmi: tak!

 

Uproszczone procedury prawne

Rekrutując pracownika z Ukrainy należy się liczyć z pewnymi formalności, są one jednak bardzo uproszczone w stosunku do zatrudniania osób z wielu innych krajów. Przykładowo, gdy zatrudnienie dotyczy Ukraińca, który ma pracować w ciągu maksymalnie 6 miesięcy w okresie roku: Należy zarejestrować w urzędzie zamiar zatrudnienia obcokrajowca, a dany Ukrainiec w tym czasie składa wniosek o wizę. Nie ma więc obowiązku, tak jak w przypadku większości obcokrajowców, niebędących obywatelami UE, przeprowadzania żmudnej i wieloetapowej procedury uzyskiwania pozwolenia wojewody na zatrudnienie.

W powyższym przypadku Ukrainiec jest traktowany jako pracownik sezonowy. Po upływie 6 miesięcy powinien on wrócić do swej ojczyzny (po okresie kolejnych 6 miesięcy, może on z powrotem zostać zatrudniony jako pracownik sezonowy). Istnieje jednak możliwość, aby Ukrainiec pracował u nas bez zbędnej przerwy. Wtedy to trzeba już uzyskać zezwolenie wojewody, co wiąże się z pewnymi formalnościami. Jednakże, w ciągu kilku miesięcy pracy na umowie sezonowej mamy szansę ocenić efektywność danego pracownika i wniosek do wojewody możemy złożyć, mając już pewność, co do przydatności danej osoby w naszej firmie. Często bywa także, że Ukraińcy mają korzenie polskie i starają się np. o Kartę Polaka, wtedy to dany obcokrajowiec legalizuje swój pobyt na warunkach ogólnych i może zostać zatrudniony tak jak każdy inny Polak.